Kategorie

DUDUŚ 35015 Trylinka chodnikowa 350 sztuk +

Komplet 350 sztuk trylinki chodnikowej z gipsu z dodatkiem na stłuczki.

Skala 1:32 do 1:35

Trylinka chodnikowa odpowiada oryginalnym wymiarom około 35cm

Komplet odpowiada około 35m2


Trylinka zeskalowana posiada wymiary:

Od rogu do rogu: 11mm

Od ściany do ściany: 10mm

Długość ściany: 5mm

Wysokość: 2mm

Trylinka chodnikowa jest pododmianą trylinki inżynierskiej szeroko stosowanej w inżynierii budowlanej i melioracyjnej oraz materiałów to wykonywania nawierzchni parkingów, dróg tymczasowych i mniejszej nośności, a także składowisk i tym podobnych konstrukcji. Szeroko była stosowana do zabezpieczania pochyłości terenów i regulacji potoków, rzek. Trylinka opatentowana została w roku 1935 przez Pana Trylinowskiego, od którego nazwiska wzięła swoją nazwę.

Trylinka chodnikowa różni się od innych grubością. Była ona cieńsza i przez to lżejsza.