Kategorie

DUDUŚ 35012 Trylinka drogowa 70 sztuk +

Komplet 70 sztuk trylinki drogowej z gipsu z dodatkiem na stłuczki.

Skala 1:32 do 1:35

Trylinka drogowa odpowiada oryginalnym wymiarom około 35cm

Komplet odpowiada około 7m2


Trylinka zeskalowana posiada wymiary:

Od rogu do rogu: 11mm

Od ściany do ściany: 10mm

Długość ściany: 5mm

Wysokość: 4mm

Trylinka drogowaa była szeroko stosowana w inżynierii budowlanej i melioracyjnej oraz jako materiał to wykonywania nawierzchni parkingów, dróg tymczasowych i mniejszej nośności, a także składowisk i tym podobnych konstrukcji. Szeroko była stosowana do zabezpieczania pochyłości terenów i regulacji potoków, rzek. Trylinka opatentowana została w roku 1935 przez Pana Trylinowskiego, od którego nazwiska wzięła swoją nazwę. Trylinkę drogową szeroko wykorzystywano jeszcze w latach osiemdziesiątych, a do tej pory wykorzystuje się ją często jako materiał z odzysku to tworzenia różnych konstrukcji. Drogi z trylinki można zobaczyć do tej pory w wielu miejscach, choćby na obrzeżnych dzielnicach Krakowa. Konstrukcje z wykorzystaniem trylinki świetnie się sprawują do chwili obecnej, gdzie na przykład perony i rampy wyładunkowe wagonów kolejowych na mniejszych stacjach PKP. Od lat międzywojennych wiele spokojnych potoków posiada regulację brzegów z trylinki.